Preduzeće je poznato kao dugogodišnji proizvođač svinja, junadi, krava, mleka, pšenice, kukuruza, soje i drugih ratarskih kultura, jabuka, oraha, koncentrovane stočne hrane, hleba i peciva, Akcionarsko društvo Dragan Marković Obrenovac-u stečaju, na najbolji način nastavlja i unapređuje dugu srpsku stočarsku i ratarsku tradiciju na području Obrenovca, između reka Save, Kolubare i Tamnave.

Posle velike krize u koju je Preduzeće zapalo posle neuspele privatizacije, AD Dragan Marković se, zahvaljujući velikoj pomoći i razumevanju države, kao i predanom radu menadžmenta i radnika poslednjih godina, podiglo iz pepela poput feniksa i danas - uspešno posluje na srpskom tržištu.

Štaviše, poslednjih godina Preduzeće beleži zapažene poslovne rezultate uprkos teškoćama koje je Srbiji donela i svetska ekonomska kriza. To se najbolje ogleda u činjenici da na farmama Preduzeća "Ratari", "Mladost" i "Orašac" u okolini Obrenovca danas ima prosečno oko 22.000 svinja i više od 1.000 goveda svih kategorija.

Primera radi, 2009. godine, na njivama i plantažama Preduzeća, proizvedeno je 2.807 tona pšenice,  8.079 tona kukuruznog zrna, 4.580 tona kukuruzne silaže, 759 tona uljane repice, 1.155 tona soje, 601 tona suncokreta, 401 tona lucerke i 2.828 tona jabuka. Pretprošle godine, sa devet hektara plantaže, ubrano je pet tona oraha u ljusci.

Takođe prošle godine, u pekari preduzeća, proizvedeno je ukupno 361.999 kilograma raznog hleba, pogača i peciva, a u Mlinu je samleveno 421.955 tona brašna i 173.585 tona stočnog brašna.

U Fabrici stočne hrane proizvedeno je ukupno 11.654.560 tona hrane, od toga za svinje 10.526.510, a za goveda 1.092.220 tona. Iste godine, u relativno maloj klanici u Ratarima, obrađeno je 3.438 komada svinja i 91 govedo.

Naravno, kapaciteti i ambicije Preduzeća su mnogo veći od pomenutih brojki tako da se u AD Draganu Markoviću uveliko planira povećanje proizvodnje i plasmana proizvoda, ne domaćem ali i na stranom tržištu.